Skip to main content

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je jouw beroep niet kan uitoefenen, ben je arbeidsongeschikt. Om als zelfstandige een uitkering te kunnen ontvangen, moet je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid erkennen.

Wat

Als zelfstandige heb je recht op een uitkering vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat :

  • Je bent meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt

Ben je minder dan acht opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt, dan heb je geen recht op een uitkering.

  • Je werd arbeidsongeschikt verklaard door je arts

Je arbeidsongeschiktheid begint te lopen vanaf de datum die je behandelend arts op het getuigschrift vermeldt. Je arbeidsongeschiktheid kan tevens ten vroegste 14 dagen vóór het invullen van het getuigschrift door uw arts aanvangen.

  • Je arbeidsongeschiktheid werd erkend door je ziekenfonds

Het getuigschrift moet binnen de 7 dagen na de start van je arbeidsongeschiktheid ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan je ziekenfonds, zodat je arbeidsongeschiktheid erkend kan worden. Een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest.

 Wie

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen aanspraak maken op een ziekte-uitkering die wordt uitbetaald door je ziekenfonds.

Uitkering

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie :

Met gezinslast 76,42 euro per dag
Alleenstaande 60,56 euro per dag
Samenwonend 46,45 euro per dag

Ook zaterdagen worden beschouwd als een vergoedbare dag. Per week kan je dus aanspraak maken op zes daguitkeringen.