Skip to main content

Belastingverhogingen worden graag zoveel mogelijk vermeden. Voor eenmanszaken geldt dan ook een verplichting tot voorafbetalingen. Dit zijn voorschotten op de belastingen die u verschuldigd zal zijn.

Belastingverhoging

De belastingverhoging is een soort laattijdige intrest die de fiscus aanrekent als je geen voorafbetalingen hebt gedaan.

Deze verhoging bedraagt 4,50% voor inkomstenjaar 2023.

De deadlines

Er zijn in totaal 4 tijdstippen waarop je voorafbetalingen kan doen. Hoe vroeger je voorafbetalingen doet,  hoe voordeliger.

De voorschotten geven je recht op een vermindering van je belastingverhoging. Naarmate je later stort, daalt dat percentage.

  • Vóór 11 april 2023 : 6%
  • Vóór 10 juli 2023 : 5%
  • Vóór 10 oktober 2023 : 4%
  • Vóór 20 december 2023 : 3%

Vrijstelling

Zelfstandigen in hoofdberoep die pas zijn gestart, zijn vrijgesteld van de belastingverhoging tijdens de eerste 3 jaren.