Skip to main content

Vanaf 2024 worden er een aantal procedurele btw-wijzigingen doorgevoerd, waaronder bij de niet-indiening van de periodieke btw-aangifte binnen de gestelde termijn.

Bij het niet of laattijdig indienen van de periodieke btw-aangifte zal de belastingplichtige van de btw-administratie een voorstel van vervangende aangifte ontvangen na het verstrijken van een termijn van 3 maanden volgend op de aangifteperiode.

Waarop gebaseerd?

De btw-administratie zal zich voor het voorstel van vervangende btw-aangifte baseren op het hoogste door uzelf te betalen btw-bedrag van de afgelopen 12 maanden.

Hierbij zal een minimum verschuldigd bedrag gelden van 2.100,00 euro. Heeft u dus alleen btw-tegoeden gehad in de afgelopen 12 maanden, dan zal u bij het niet (tijdig) indienen van de btw-aangifte dus toch het minimumbedrag van 2.100,00 euro voorgeschoteld krijgen in het voorstel.

Gevolg

Na het ontvangen van het voorstel van vervangende btw-aangifte heeft u 1 maand de tijd om de vervangende aangifte te corrigeren en bijgevolg de ontbrekende btw-aangifte in te dienen.

Wordt het voorstel niet tijdig gecorrigeerd, dan kan u de btw-aangifte enkel nog corrigeren via een administratief beroep of via een verzoekschrift bij de rechtbank.

Sancties

Bij het aanvaarden van het voorstel van vervangende btw-aangifte kan de btw-administratie achteraf alsnog een controle uitvoeren en bijkomend btw-supplementen, met inbegrip van boetes en nalatigheidsintresten, invorderen.