Skip to main content

Werknemers die met de fiets naar het werk komen, kunnen vanaf 1 mei rekenen op een verplichte fietsvergoeding.

De fietsvergoeding

Vanaf 1 mei 2023 zullen werknemers die met de fiets naar het werk komen een fietsvergoeding van 0,27 euro van hun werkgever krijgen.

Het is wel belangrijk om op te merken dat deze nieuwe verplichting alleen van toepassing is als binnen het paritair comité of de onderneming nog geen collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die voorziet in een fietsvergoeding.

Is er geen fietsvergoeding afgesproken via CAO, dan zal de werkgever een vergoeding van 0,27 euro per afgelegde kilometer met een maximum van 40 kilometer per dag betalen.