Skip to main content

Ondernemen betekend altijd risico nemen. Om deze risico’s te beperken, sommen wij 4 tips voor je op.

  1. Verklaring onbeslagbaarheid eigen woning

Als zelfstandige ben je persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden die je bent aangegaan tijdens jouw zelfstandige activiteiten.

Bij grote schulden gebeurt het vaak dat er beslag wordt genomen op de eigen woning van de zelfstandige.

Om dit te vermijden, kan je jouw eigen woning laten beschermen tegen het merendeel van de schulden (exclusief fiscale schulden).

Deze bescherming kan worden genoten van zodra je een verklaring onbeslagbaarheid aflegt bij de notaris. Vanaf de datum van deze verklaring is jouw eigen woning beschermd tegen inbeslagname.

  1. Gewaarborgd inkomen

Arbeidsongeschikt zijn betekend voor een zelfstandige inkomensverlies.

Om dat inkomensverlies te compenseren, wordt aangeraden een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten.

Met deze verzekering kan je als zelfstandige een bijkomende vergoeding genieten, naast de vergoeding die je ontvangt vanuit het ziekenfonds.

  1. Bedrijfsleidersverzekering

Net als de zelfstandige via de verzekering gewaarborgd inkomen, kan ook de vennootschap haar inkomsten beschermen.

Via een bedrijfsleidersverzekering of Keyman-verzekering kan je als zelfstandige de financiële continuïteit en stabiliteit van je onderneming waarborgen.

Deze verzekering verzekert tot 80% van de omzet van jouw bedrijf, indien je wegens arbeidsongeschiktheid niet langer in staat zou zijn om de activiteiten uit te oefenen.

De vennootschap ontvangt een rente om de vaste kosten te kunnen blijven doorbetalen. Bij overlijden zal de vennootschap een kapitaal ontvangen dat, bijvoorbeeld, gebruikt kan worden om één of meerdere investeringskredieten af te betalen, of om een nieuwe bedrijfsleider aan te trekken.

  1. VAPZ en IPT

Als zelfstandige is het belangrijk een extra pensioenopbouw te doen, dit kan via het afsluiten van een VAPZ.

Dit eindkapitaal wordt voordelig belast en is veelal de eerste stap die genomen wordt. Net als de premies gewaarborgd inkomen, zijn ook deze premies fiscaal aftrekbaar.

Let hier echter op: vaak zitten in de premies VAPZ ook een bescherming gewaarborgd inkomen. Betaal dus geen twee keer voor eenzelfde bescherming.

Daarnaast kan via de vennootschap vervolgens nog een bijkomend kapitaal opgebouwd worden door het opstarten van een individuele pensioentoezegging (IPT). Ook deze premies zijn, binnen de grenzen van de 80%-grens, fiscaal aftrekbaar.