Skip to main content

Vraagt u zich soms af hoe u uw vermogen kan beschermen? Neem dan zeker onze tips door.

Verklaring onbeslagbaarheid van de eigen woning

Zelfstandigen kunnen voor een notaris een verklaring van ‘onbeslagbaarheid van de gezinswoning’ afleggen.

Daarmee kan u in een minimale bescherming voorzien. U vermijdt dat de schuldeisers beslag leggen op de gezinswoning indien u de professionele schulden niet langer kan betalen.

De akte van onbeslagbaarheid geldt niet voor alle schulden van de zelfstandige :

  • Enkel beroepsschulden vallen onder de bescherming. Schulden gemaakt voor privé-doeleinden vallen uit de boot.
  • Deze akte beschermt de zelfstandige niet voor schulden die ontstaan uit een misdrijf of uit een persoonlijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld fraude).
  • Bovendien moet het gaan om schulden die u maakt na de registratie van de verklaring. “Oude” schulden vallen uit de boot.
  • Enkel de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige wordt beschermd. Dit is de plaats waar de zelfstandige met zijn gezin gewoonlijk leeft en zijn voornaamste belangen heeft.

Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige kan u zichzelf beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of tijdens revalidatie van een ongeval. Dit kan via een verzekering gewaarborgd inkomen.

Met deze verzekering ontvangt u een maandelijks vervangingsinkomen en terugbetaling van uw premie, bovenop de wettelijke vergoeding die u via uw ziekenfonds ontvangt.

Bedrijfsleidersverzekering

Als bedrijfsleider heeft u een cruciale rol in uw vennootschap. Wanneer u als bedrijfsleider door ziekte, ongeval of overlijden uitvalt, dan heeft dit een impact op de prestaties en de inkomsten van uw vennootschap. Een bedrijfsleidersverzekering verzekert op zo’n momenten de stabiliteit van uw bedrijf.

De bedrijfsleidersverzekering zorgt ervoor dat de vaste kosten van uw bedrijf gedekt blijven. De polis verzekert tot 80% van de omzet van uw bedrijf.

VAPZ en IPT

Zowel een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) als een IPT (Individuele Pensioentoezegging) dienen om een aanvullend pensioen op te bouwen.

VAPZ :

Met een VAPZ spaart u op een flexibele en fiscaalvriendelijke manier voor uw oude dag. Van alle spaarplannen voor ondernemers biedt een VAPZ het meeste fiscaal voordeel. Zo kan u tot 63 % belastingvoordeel genieten.

IPT :

Een IPT is een levensverzekering waarmee u via uw vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal opbouwt voor u als bedrijfsleider. De IPT is een aanvulling op uw VAPZ en kan voor u interessante fiscale diensten bewijzen.