Skip to main content

Sinds 1 januari 2021 geldt in heel het land een verlaagd btw-tarief van 6% voor het slopen en heropbouwen van woningen. Voorheen gold deze maatregel enkel in 32 centrumsteden, maar deze werd tot en met 31 december 2023 uitgebreid tot heel het land omwille van de coronacrisis. In het federaal begrotingsakkoord van 2024 werd beslist deze maatregel in een afgeslankte vorm te behouden.

Sloop en heropbouw

Wie bereid is om zelf een bestaande woning te laten afbreken en weder op te bouwen, zal kunnen blijven genieten van het verlaagde btw-tarief.

Het verlaagde btw-tarief van 6% zal na het aflopen van de uitbreidingsmaatregel op 31 december 2023 namelijk voor onbepaalde duur blijven gelden voor particulieren die een woning slopen en heropbouwen, al dient de woning wel te voldoen aan de sociale voorwaarden.

Sociale voorwaarden :

  • De woning blijft gedurende 5 jaar de enige en eigen woning;
  • De woning heeft een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m².

Aankoop via bouwpromotor

Wie via een bouwpromotor een afgebroken en heropgebouwde woning aankoopt, zal voortaan opnieuw 21% btw dienen te betalen op hun aankoop.

Voor 2024 is er namelijk wel een overgangsperiode voorzien waarbij men tijdelijk nog steeds aanspraak kan maken op het verlaagde btw-tarief van 6% op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024. Daarnaast dient er ook voldaan te worden aan de sociale voorwaarden.

Werd de omgevingsvergunning niet ingediend vóór 1 juli 2023, dan stijgt de btw opnieuw naar 21%.

Permanente regeling in 32 centrumsteden

Ook voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar wel konden genieten van het verlaagde btw-tarief op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wordt een overgangsmaatregel voorzien.

Het verlaagde btw-tarief van 6% blijft gelden op voorwaarde dat de omgevingsvergunning is ingediend vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft geen betrekking op aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in 32 centrumsteden. De maatregel heeft wel betrekking op tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien te verhuren voor andere doeleinden dan langdurig verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.