Skip to main content

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw onderneming gedurende 7 jaar bewaren. Onlangs werd de fiscale verjaringstermijn in geval van fraude opgetrokken van 7 naar 10 jaar, waardoor de bewaartermijn van uw boekhouding werd verlengd tot 10 jaar.

Van 7 naar 10 jaar

De verlenging geldt voor boekjaren die verbonden zijn aan aanslagjaren 2023 en daarna. Dit betekent dat de documenten nu 10 jaar bewaard moeten worden, te tellen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt.

Voorbeeld : Boekhouding m.b.t. aanslagjaar 2023 dient tot 1 januari 2033 bewaard te worden (= 01/01/2023 + 10 jaar).

Voor de btw is dat voor facturen die opeisbaar geworden zijn vanaf 1 januari 2023.

Wat moet u bijhouden?

De bewaring heeft betrekking op de “boeken en bescheiden die nodig zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen”. Het gaat hier dus niet enkel over de wettelijke boeken, verantwoordingsstukken en interne stukken, maar ook over offertes, ontvangstbewijsboekjes en informaticatoepassingen.

Btw-plichtigen dienen ook de stukken in verband met intracommunautaire verwervingen, aankopen in het buitenland of uitvoerdocumenten te kunnen voorleggen.

De bewaarplicht is van toepassing op zowel alle fysieke stukken, als ook op alle digitale stukken.

Soms nog langere bewaartermijnen

Voor bepaalde investeringen zijn er specifieke langere bewaartermijnen in functie van de herzieningstermijnen van de zgn. “bedrijfsmiddelen”. Deze bewaartermijnen lopen van minimum 15 jaar tot zelfs 25 jaar.