Skip to main content

Werknemers of bedrijfsleiders die beroepsverplaatsingen doen binnen België, maken vaak onkosten voor onder meer maaltijden en verblijf. De werkgever/vennootschap kan daarvoor een forfaitaire vergoeding uitkeren die volledig belastingvrij is, zolang die vergoeding niet hoger ligt dan de forfaitaire vergoedingen.

Door de overschrijding van de spilindex werden de forfaits die fiscus aanvaardt al verschillende keren geïndexeerd. Op 1 december 2023 verhoogden die bedragen opnieuw.

Forfaitaire dagvergoeding

Als werkgever/vennootschap kan u een forfaitaire dagvergoeding toekennen van maximaal 20,39 euro per dag voor de maaltijden van uw werknemer/bedrijfsleider tijdens een dienstverplaatsing.

Om de vergoedingen belastingvrij te kunnen toekennen, moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden :

  • De vergoeding wordt toegekend in functie van het aantal effectieve verplaatsingen;
  • De duur van de verplaatsing bedraagt minimaal 6 uur;
  • De werkgever mag de maaltijden niet vergoeden of dekken via een ander voordeel.

Wanneer de werkgever/vennootschap maaltijdcheques toekent, dan moet de werkgeverskost in de maaltijdcheque (= waarde van de maaltijdcheque vermindert met 1,09) in mindering gebracht worden van de forfaitaire vergoeding.

Maandelijkse vergoeding

Als de werknemer/bedrijfsleider regelmatig prestaties buiten de bedrijfszetel impliceert, dan kan de werkgever/vennootschap gebruik maken van een maandelijkse forfaitaire vergoeding. De maandelijkse vergoeding komt overeen met een gemiddelde van 16 werkdagen per maand en bedraagt maximaal 326,24 euro per maand.

Nachtvergoeding

Werknemers/bedrijfsleider die in België buiten hun woonplaats moeten logeren naar aanleiding van de uitoefening van hun functie, kunnen een aanvullende forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten krijgen.

Deze vergoeding van 152,99 euro per nacht kan onder volgende voorwaarden worden toegekend :

  • De verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever/vennootschap de verblijfskost op zich neemt;
  • De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.