Skip to main content

Laat u als ondernemer werken uitvoeren door een aannemer die actief is in de bouwsector, vleessector of schoonmaaksector? Of doet u zelf als aannemer werken in onderaanneming? Ga dan op voorhand zeker na of de (hoofd)aannemer geen fiscale en/of sociale schulden heeft, dit naar aanleiding van de ‘inhoudingsplicht’.

De inhoudingsplicht

Wanneer u een contract afsluit met een (onder)aannemer en deze (onder)aannemer heeft fiscale en/of sociale schulden, dan is er een verplichting tot inhouding op de factuur.

Maar, ook voor aannemers die werken doen voor een hoofdaannemer is de inhoudingsplicht van toepassing.

De inhoudingsplicht is namelijk een verplichting die slechts wordt opgelegd in een aantal sectoren :

 • bouwsector,
 • vleessector,
 • schoonmaaksector.

De inhoudingsplicht is enkel van toepassing op ondernemingen (vennootschappen, eenmanszaken, vrije beroepen, …) en dus niet voor werken die uitsluitend worden uitgevoerd voor privédoeleinden.

Inhoudingsplicht naleven

Vooraleer u een contract afsluit of een opdracht aanvaardt, dient u na te gaan of de (onder)aannemer solvabel is.

Hiermee wordt bedoelt dat de (onder)aannemer geen fiscale en/of sociale schulden heeft, maar ook dat de (onder)aannemer in goede financiële papieren zit.

Om dit na te gaan, heeft u 3 mogelijkheden :

 1. Fiscale en/of sociale schulden : Via Checkinhoudingsplicht
 2. Balans : Via Nationale Bank van België
 3. Betalende inlichtingen : Via een handelsinformatiekantoor

Heeft uw (onder)aannemer inderdaad fiscale en/of sociale schulden, dan dient u zelf actie te ondernemen.

Fiscale schulden :

 • factuurbedrag < 7.143,00 euro (excl.) : 15% van het factuurbedrag inhouden bij betaling van de factuur
 • factuurbedrag >= 7.143,00 euro (excl.) : schuldenattest vragen aan de (onder)aannemer
  • schuld < 15% van het factuurbedrag : volledige schuldbedrag van op het attest inhouden bij betaling van de factuur
  • schuld > 15% van het factuurbedrag : 15% van het factuurbedrag inhouden bij betaling van de factuur

Het bedrag die u moet inhouden, moet u doorstorten op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst inhouding (BE33 6792 0023 2046).

Sociale schulden :

 • factuurbedrag < 7.143,00 euro (excl.) : 35% van het factuurbedrag inhouden bij betaling van de factuur
 • factuurbedrag >= 7.143,00 euro (excl.) : schuldenattest vragen aan de (onder)aannemer
  • schuld < 35% van het factuurbedrag : volledige schuldbedrag van op het attest inhouden bij betaling van de factuur
  • schuld > 35% van het factuurbedrag : 35% van het factuurbedrag inhouden bij betaling van de factuur

Het bedrag die u moet inhouden, moet u doorstorten op het rekeningnummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (BE76 6790 001 9295).

Sancties

Heeft u de inhoudingsplicht niet nageleefd, dan kan u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en/of sociale schulden van de (onder)aannemer. De hoofdelijke aansprakelijkheid kan oplopen tot de totale prijs van de werken vermeerderd met een bijslag.