Skip to main content

Een flexi-job is enkel mogelijk in bepaalde sectoren. Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector (PC 302) een beroep doen op het flexi-statuut om bijkomende werknemers aan te nemen. Sinds 2018 werden hier reeds enkele sectoren aan toegevoegd, maar sinds 1 januari 2024 is het aantal sectoren opnieuw flink uitgebreid.

Sectoren

Sinds 1 januari 2024 is het aantal sectoren waarin flexi-jobbers aan de slag kunnen opnieuw uitgebreid tot volgende sectoren :

 • horeca
 • detailhandel (kapper, bakker, slager, kledingwinkel, buurtwinkel, supermarkt…)
 • sport- of cultuursector (bioscoop, theater, zwembad…)
 • zorgsector (niet-zorgverstrekkende functies)
 • voedingssector
 • onderwijs en kinderopvang
 • publieke sector
 • eventsector
 • land- en tuinbouw
 • autosector en vervoer met autocars en bussen
 • rijscholen
 • verhuis- en vastgoedsector
 • begrafenisondernemingen

De lijst met alle paritaire comités voor bedrijven die flexi-jobs kunnen inzetten, kan u hier raadplegen.

Voorwaarden

Een flexi-job is een arbeidscontract dat een werknemer toelaat om extra werk te doen voor een werkgever, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • De flexi-jobwerknemer moet in het derde kwartaal voorafgaand aan de zelfstandige activiteit ten minste 4/5e van een voltijdse baan hebben gewerkt bij een of meer andere werkgevers;
 • De flexi-jobwerknemer mag geen 4/5e arbeidsovereenkomst en geen flexi-jobarbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever hebben;
 • De flexi-jobwerknemer mag geen flexi-job uitvoeren als hij in een opzegtermijn zit bij een werkgever of als hij een opzegvergoeding ontvangt;
 • De flexi-jobwerknemer mag niet tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen;
 • De flexi-jobwerknemer mag vanaf niet tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij er een arbeidsovereenkomst is voor een tewerkstelling van minimaal 4/5e van een voltijdse job.