Skip to main content

In de periode van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 heeft de extreme droogte in ons land heel wat schade veroorzaakt. Onlangs werd deze droogte officieel erkend als ramp door de Vlaamse Regering. Kom jij als landbouwer in aanmerking voor de schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds? Deze kan nog aangevraagd worden tot 30 september.

Voor de meeste schade is uw verzekeraar verantwoordelijk voor de schadevergoeding. Natuurlijk komen hier enkel de verzekerde teelten voor in aanmerking.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan u een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds voor de geleden schade tijdens de droogte van 2022 voor niet-verzekerde teelten.

Voorwaarden

  • Er is materiële schade als rechtstreeks gevolg van de droogte tussen 1 maart 2022 en 31 augustus 2022;
  • De teeltschade deed zich voor in één van de 251 erkende gemeentes;
  • Er is een opgelopen schade van minstens 30% voor een bepaalde teelt;
  • De totale schade bedraagt minstens 500,00 euro;
  • Minstens 25% van uw teelten zijn verzekerd met een brede weersverzekering in 2022.

Aanvraagprocedure

Via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds kan u tot en met 30 september uw aanvraag voor de schadevergoeding indienen.

Bij het indienen van uw aanvraag dient u enkele documenten bij te voegen, zoals PV van de commissie, verzekeringscontract van de brede weersverzekering, facturen, bestekken, weegbonnen, verslag van een deskundige,… .

Alle informatie omtrent de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de site van Vlaanderen.be.