Skip to main content

Vaak wordt er niet genoeg stilgestaan bij het belang van voorafbetalingen. Doch wordt er veronderstel dat er doorheen het jaar voorschotten betaald worden op de uiteindelijke belasting. Doet u dit niet, dan zal de fiscus een belastingvermeerdering aanrekenen. De deadlines goed in het oog houden, is dus van groot belang.

Deadlines

Eenmanszaak

Doorheen het kalenderjaar zijn er 4 vastgestelde termijnen waarbinnen u een voorafbetaling kan uitvoeren.

Uiterste betaaldatum Correctie op vermeerdering
VA 1 11 april 6%
VA 2 10 juli 5%
VA 3 10 oktober 4%
VA 4 20 december 3%
Vennootschap

Afhankelijk van hoe uw boekjaar loopt, zijn er 4 vastgestelde termijnen waarbinnen u een voorafbetaling kan uitvoeren.

Uiterste betaaldatum

(boekjaar = kalenderjaar)

Uiterste betaaldatum

(boekjaar ≠ kalenderjaar)

Correctie op vermeerdering
VA 1 11 april 10e dag 4e maand 9%
VA 2 10 juli 10e dag 7e maand 7,50%
VA 3 10 oktober 10e dag 10e maand 6%
VA 4 20 december 20e dag 12e maand 4,50%

Let op, dit zijn de uiterste datums waarop de betaling ten laatste op de rekening van de fiscus moet staan. Wordt uw betaling pas net ná die vervaldag verwerkt, dan wordt de voorafbetaling automatisch toegekend aan het volgende kwartaal.

Belastingvermeerdering

Wanneer u geen of onvoldoende voorafbetalingen gedaan heeft, zal u een belastingvermeerdering moeten betalen. Deze vermeerdering bedraagt 4,50% (aanslagjaar 2024) voor eenmanszaken en 6,75% (aanslagjaar 2024) voor vennootschappen.

De belastingvermeerdering wordt berekend met de volgende formule:

Eenmanszaak :

De belastbare basis is 106% van de verschuldigde belasting. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het tarief van de belastingvermeerdering. Het saldo van de belastingvermeerdering wordt vervolgens beperkt tot 90%. Als het bekomen resultaat lager is dan 90 euro (aanslagjaar 2024) wordt de vermeerdering kwijtgescholden.

Vennootschap :

De berekeningsbasis wordt vermenigvuldigd met het tarief van de belastingvermeerdering.

Op de belastingvermeerdering kan een correctie toegepast worden, indien u een voorafbetaling heeft uitgevoerd. De fiscus zal eerst de vermeerdering berekenen om dan nadien de correctie toe te passen die hoort bij de gedane voorafbetaling.

Bonificatie

Heeft u zich in de laatste drie jaar voor de eerste keer gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kunt u een bonificatie of belastingvermindering krijgen, indien u een voorafbetaling uitvoert.

De hoogte van deze bonificatie is terug afhankelijk van de termijn waarbinnen u een voorafbetaling uitvoert.

Bonificatie
VA 1 3%
VA 2 2,50%
VA 3 2%
VA 4 1,50%