Skip to main content

De centrale banken verhogen de kortetermijnrentevoeten in snel tempo. De stijging van de kortetermijnrentevoeten zorgt ervoor dat het opnieuw interessant is geworden om gelden op termijnrekeningen te plaatsen.

Termijnrekening

Bij een termijnrekening plaatst u gedurende een vooraf afgesproken periode (van één maand tot meer dan tien jaar) uw geld vast op een rekening.

Op deze gelden ontvangt u een vooraf afgesproken rente die vastligt voor de volledige looptijd van uw termijnrekening. Hierop betaalt u wel roerende voorheffing.

Hoe langer de periode, hoe hoger in principe de interest ligt, maar momenteel is er weinig verschil, doordat de kortetermijnrente hoog staat.

Het is dus aangeraden om termijnrekeningen met een korte looptijd te openen. Langere looptijden zijn momenteel af te raden, omdat die weinig meer opbrengen en de rente wellicht nog iets verder zal stijgen. Bovendien rekent de bank kosten aan, als u het bedrag vroegtijdig opvraagt.