Skip to main content

Als een werknemer zijn/haar woon-werktraject met de fiets aflegt, dan kan hij/zij daar een fietsvergoeding voor ontvangen. Deze vergoeding is tot een bepaald bedrag vrijgesteld van sociale en fiscale lasten.

De huidige fietsvergoeding bedraagt momenteel 0,27 EUR per kilometer. De Ministerraad besliste onlangs om dit bedrag te verhogen tot 0,35 EUR vanaf 1 januari 2024.

Fiscale vrijstelling

Tegelijkertijd wordt er een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd. Dit plafond zal 2.500,00 EUR bedragen voor inkomstenjaar 2024.

Dit komt overeen met een woon-werktraject van 17 km rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer, gerekend aan een fietsvergoeding van 0,35 EUR per kilometer.

Wordt dit plafond overschreden, dan zal het deel dat dit plafond overschrijdt  onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.