Skip to main content

Als zelfstandige kan u naast de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering een vrijwillige verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Dankzij deze verzekering ontvangt u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 

Verzekering gewaarborgd inkomen 

Een verzekering gewaarborgd inkomen, ook bekend als arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een verzekering die ervoor zorgt dat u een inkomen blijft ontvangen als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken.  

Deze verzekering biedt financiële bescherming door een maandelijkse uitkering te verstrekken die een deel van uw inkomen vervangt zolang u arbeidsongeschikt bent. Dit is een extra maandelijks vervangingsinkomen bovenop de eventuele uitkering die u via uw ziekenfonds ontvangt. De uitkering via uw ziekenfonds bedraagt maximaal slechts 70,26 euro per dag. 

Uitkering 

Dankzij deze verzekering ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering die het verschil compenseert tussen uw normale beroepsinkomen en de ziekte-uitkering die u van het ziekenfonds ontvangt. 

De hoogte van de uitkering bij een verzekering gewaarborgd inkomen varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de verzekeringspolis, uw inkomen, uw leeftijd, de gekozen dekkingsgraad en de verzekeraar. De uitkering is wel beperkt tot maximum 80% van uw bruto-inkomen en loopt maximaal tot uw 65ste verjaardag. 

Premie 

De premie van deze verzekering is 100% aftrekbaar als beroepskost. Dit maakt de verzekering fiscaal erg aantrekkelijk. Bovendien geniet u van een maandelijkse rente. 

Belastbaar 

De uitkering wordt beschouwd als belastbaar inkomen en wordt dus onderworpen aan de progressieve inkomstenbelasting. Dit betekent dat de uitkering wordt opgeteld bij uw andere inkomsten en volgens de geldende belastingtarieven wordt belast (schalen van 25 tot 50 procent). 

Deze uitkering geeft vervolgens wel recht op de toekenning van een belastingvermindering voor vervangingsinkomens. De uitkering geeft recht op een basisvermindering van 2.151,72 euro (inkomstenjaar 2024) en een aanvullende vermindering van 444,78 euro.  

De aanvullende vermindering wordt enkel verleend wanneer het belastbare inkomen minder bedraagt dan 27.900,00 euro. Wanneer het belastbare inkomen tussen 19.300,00 euro en 27.900,00 euro ligt, dan wordt de aanvullende vermindering slechts verleend tot een deel dat wordt bepaald naar de verhouding van :  

  • Het verschil tussen 19.030,00 euro en het belastbare inkomen, en 
  • Het verschil tussen 19.030,00 euro en 27.900,00 euro.