Skip to main content

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een sociale bijdragen, zo zorg je voor je sociale zekerheid als zelfstandige. Deze bijdragen moeten in de regel op de rekening van jouw sociaal verzekeringsfonds staan uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Is dit niet het geval, dan kan dit grote gevolgen hebben.

Aftrekbare kost

Niet betaald in 2023, is niet aftrekbaar in 2023. De bijdragen zijn slechts aftrekbaar in het jaar waarin je deze hebt betaald.

Het fiscaal attest (281.90) die het sociaal verzekeringsfonds jaarlijks opmaakt, vermeld enkel de sociale bijdragen die effectief betaald zijn in dat jaar. De bijdragen die pas in 2024 worden betaald, zullen pas een jaar later aftrekbaar zijn.

Recht op belastingkrediet

Ondernemers met een eenmanszaak die investeren zonder ervoor te lenen, kunnen een extra fiscale korting genieten van 10% met een maximum van 3.750,00 euro.

Om recht te hebben op dit belastingkrediet dienen alle sociale bijdragen voor dat jaar betaald te zijn, anders kan het belastingkrediet niet worden toegepast.

Recht op aftrek VAPZ-premie

De betaalde VAPZ-premie is fiscaal gezien niet aftrekbaar wanneer er nog onbetaalde sociale bijdragen zijn.

Geen verhogingen

Wanneer je jouw sociale bijdragen te laat betaalt, ontvang je een betalingsherinnering. Hierop zullen wettelijke verhogingen aangerekend worden, welke na een tijdje aardig kunnen oplopen.

Bij laattijdige betaling ben je een verhoging verschuldigd van 3% op het onbetaald gedeelte. Voor zolang de bijdrage onbetaald blijft, komt daar elk kwartaal een nieuwe verhoging van 3% bij. Heb je op 31 december nog steeds openstaande bijdragen, dan wordt er nog eens een eenmalige verhoging van 7% aangerekend.

Uitzondering starters

Er bestaat slechts één uitzondering voor de verhogingen wegens laattijdige betaling : Starters die zich tijdig hebben aangesloten krijgen voor de eerste twee kwartalen één kwartaal extra de tijd om de bijdrage te betalen.

Opschorting ziekteverzekering

Bij grote achterstallige sociale bijdragen wordt het ziekenfonds op de hoogte gebracht. Hierdoor zullen dokterskosten mogelijks niet terugbetaald worden. In bepaalde gevallen verlies je zelfs het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen, … .

Veranderen van sociaal verzekeringsfonds

Wens je te veranderen van sociaal verzekeringsfonds, dan kan dat op 1 januari op voorwaarde dat je een opzeg van zes maanden gegeven hebt en je al jouw sociale bijdragen betaald hebt aan jouw huidig sociaal verzekeringsfonds. Betaal je jouw sociale bijdragen van het vierde kwartaal dus te laat, dan kan de overstap naar uw nieuw sociaal verzekeringsfonds op 1 januari niet plaatsvinden.