Skip to main content

Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand, ook op fiscaal vlak, onder meer via de wet inzake de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. De toenemende vergroening van het wagenpark zorgt voor een substantiële groei in het aantal geïnstalleerde laadstations. In een nieuwe circulaire gaat de fiscus dieper in op enkele praktische vragen over de belastingvermindering voor vaste laadstations.

Ondernemingen

Ondernemingen die investeren in laadstations kunnen de kosten van de laadstations volledig aftrekken als beroepskost en dit ongeacht het aftrekpercentage van de wagens die gebruikmaken van de laadpalen.

Wanneer er wordt voldaan aan enkele bijkomende voorwaarden, dan kan de onderneming zelfs beroep doen op een verhoogde kostenaftrek voor de afschrijvingen op de laadstations.

Het tarief van de verhoogde kostenaftrek is afhankelijk van de periode waarin u geïnvesteerd heeft in de laadstations :

 • van 1 september 2021 t.e.m. 31 maart 2023 : 200%
 • van 1 april 2023 t.e.m. 31 augustus 2024 : 150%

Voorwaarden :

 • het laadstation is volledig nieuw;
 • het laadstation is vast;
 • het laadstation is publiek toegankelijk;
 • het is een intelligent laadstation*.

(*Een intelligent laadstation houdt in dat de laadtijd en het laadvermogen door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.)

Naast de verhoogde kostenaftrek kan u ook aanspraak maken op de investeringsaftrek. Door de minister werd er een uitzondering toegekend op de voorwaarde dat het laadstation niet publiek toegankelijk mag zijn. Met andere woorden kan elke onderneming dus aanspraak maken op de investeringsaftrek, ongeacht of de laadstations al dan niet publiek toegankelijk zijn.

Bovendien geldt er vanaf 2022 een verhoogde investeringsaftrek (42% voor aanslagjaar 2024) voor laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens.

Particulieren

Laat u als particulier bij u thuis een laadstation plaatsen, dan kan u genieten van een eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting.

Echter gelden hier wel enkele voorwaarden bij :

 • het laadstation is volledig nieuw;
 • het laadstation is vast;
 • het is een intelligent laadstation*;
 • het laadstation is in of bij de woning geplaatst;
 • het laadstation maakt gebruik van groene energie;
 • het laadstation is goedgekeurd door een erkende instelling.

Voldoet uw laadstation aan deze voorwaarden, dan kan u dus genieten van de eenmalige belastingvermindering. Hierbij horen natuurlijk enkele verplichte formaliteiten.

Zo dient u bij uw aangifte in de personenbelasting enkele documenten bij te voegen :

 • de factuur voor de plaatsing van het laadstation;
 • het keuringsattest van het laadstation (AREI-attest).

Daarnaast dient u ook enkele documenten ter beschikking te houden van de fiscus :

 • het bewijs van de betaling voor de plaatsing van het laadstation;
 • de stukken die bewijzen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het alleen groene stroom gebruikt;
 • de facturen voor de andere uitgaven (bv. keuringskosten) dan de plaatsing van het laadstation die voor de belastingvermindering in aanmerking komen.

Wat houdt deze eenmalige belastingvermindering precies in? Dit is afhankelijk van de periode waarin u de investering gedaan heeft :

 • van 1 september 2021 t.e.m. 31 december 2022 : 45% op max. 1.500,00 euro per laadstation
 • van 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023 : 30% op max. 1.750,00 euro per laadstation
 • van 1 januari 2024 t.e.m. 31 augustus 2024 : 15% op max. 1.750,00 euro per laadstation

 

(Circulaire 2023/C/57, 8 juni 2023)