Skip to main content

Een fiscale controle komt nooit op het goede moment. Zo’n controle vereist veel voorbereiding en bijstand waardoor de kosten hoog kunnen oplopen. Gelukkig bestaat er een rechtsbijstandverzekering die deze kosten dekt.

Wat is het en hoe werkt het?

De rechtsbijstandverzekering beschermt de zelfstandige en bedrijven tegen de hoge kosten bij een belastingcontrole.

Dit kan gaan om :

 • een gerechtelijke procedure,
 • een administratieve procedure,
 • een andere procedure,
 • een minnelijke regeling,
 • een geschil.

De rechtsbijstandverzekering dekt hierbij de kosten van de fiscale raadgevers (o.a. accountant) en advocaten tot een maximum van 50.000,00 euro inclusief btw per geschil.

Waarvoor is er geen dekking voorzien?

Er is geen tussenkomst voorzien voor :

 • strafrechtelijke en administratieve boetes,
 • de te betalen belastingen, toeslagen, heffingen, rechten, accijnzen en intresten,
 • het niet of niet tijdig indienen van de aangifte en bijkomende kosten,
 • kosten en erelonen wanneer er fiscale fraude is gepleegd,
 • het indienen van een regularisatieaangifte,
 • herhaling,
 • bestuurdersaansprakelijkheid betreffende fraude en onbetaalde fiscale schulden.