Skip to main content

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?

Langetermijnsparen

Het langetermijnsparen biedt u de mogelijkheid om via een levensverzekering een extra pensioenkapitaal op te bouwen. In de personenbelasting zorgt dit voor een belastingvermindering van 30% van de gedane uitgave. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen.

Naast een levensverzekering kan het langetermijnsparen ook een voordeel opleveren in het kader van het terugbetalen van een hypothecaire lening. Echter wordt dit vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

Beperking van het toepassingsgebied

Vanaf 1 januari 2024 zullen leningen die worden aangegaan vanaf die datum niet langer in aanmerking komen voor het fiscale voordeel voor langetermijnsparen. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringscontracten die dienen als waarborg van dergelijke leningen.

Dit betekent dat alle fiscale voordelen met betrekking tot het langetermijnsparen die (in)direct betrekking hebben op het verkrijgen van vastgoed worden afgeschaft.

Levensverzekering

Het fiscale voordeel voor gewone levensverzekeringen in tak 21 en tak 23 blijft wel bestaan. Hier blijft de belastingvermindering van 30% van de gedane stortingen behouden.

Overgangsmaatregel

Voor de lopende leningen van vóór 1 januari 2024 blijft het fiscale voordeel behouden tot het einde van de looptijd. Deze looptijd verlengen om langer van het fiscale voordeel te kunnen genieten, zal echter niet mogelijk zijn.