Skip to main content

De deadlines van de personenbelasting komen terug in zicht.

Wilt u volgend jaar belastingen besparen? Neem dan zeker onze tips door.

Giften

Giften voor een goed doel zijn voor 45 procent aftrekbaar.

Enkel giften waarvoor u een fiscaal attest ontvangt, kunnen opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. Een fiscaal attest ontvangt u wanneer de vereniging in België erkend is en de gift per vereniging minstens 40,00 euro bedraagt.

Uiteraard zijn er een aantal beperkingen. Zo mag de hoeveelheid giften niet meer dan 10% van uw jaarlijks inkomen bedragen.

Dienstencheques

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques, geven u recht op een belastingvermindering van 20%.

De belastingvermindering is slechts van toepassing op een maximum van 1.570,00 euro (aanslagjaar 2023) of 1.720,00 euro (aanslagjaar 2024) aangekocht dienstencheques per persoon.

Pensioensparen

Het kapitaal dat u met pensioensparen kan opbouwen, is al bij al beperkt. Zo zijn er twee plafonds voor uw jaarlijkse spaarbedrag in pensioensparen.

Plafond 1 :

Het jaarlijks spaarbedrag bedraagt 990,00 euro. Dit levert een belastingvermindering op van 30%.

Plafond 2 :

Het jaarlijks spaarbedrag bedraagt 1.270,00 euro. Dit levert een belastingvermindering op van 25%

Langetermijnsparen

Het maximum bedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro.

Het belastingvoordeel uit het langetermijnsparen bedraagt 30%.

Formule : 15% van de eerste schijf van 1.960 euro van het netto belastbaar beroepsinkomen en 6% van de rest van uw inkomen