Skip to main content

Met het Belgische klimaat is een tweede verblijf in het buitenland een hot topic voor hel wat Belgen.

Ben jij eigenaar van Frans vastgoed dan dient u vanaf dit jaar een bijkomende aangifteverplichting te voldoen.

Doel van de nieuwe aangifte

Om na te gaan welke panden onderworpen moeten worden aan de ‘taxe d’habitation’ (tweede verblijf en huurpanden) en ‘taxe sur les logements vacants’ (leegstaand pand), heeft de Franse belastingadministratie een nieuwe aangifteverplichting ingevoerd.

Deze nieuwe aangifteverplichting geldt voor alle eigenaars van gebouwde onroerende goederen in Frankrijk. Dit zijn zowel natuurlijke personen als vennootschappen, maar ook inwoners als niet-inwoners van Frankrijk.

Aangifte indienen

De uiterlijk indieningsdatum van de aangifte in 30 juni 2023.

De aangifte moet ingediend worden via jouw persoonlijk of professioneel account op de website van de Franse belastingadministratie.

Welke gegevens moeten opgenomen worden?

Welke gegevens je als eigenaar moet meedelen, zijn afhankelijk van jouw situatie.

  • Wat is de aard van de bewoning? Is het een hoofdverblijfplaats, een tweede verblijf, een verhuurde woning, een leegstand pand, …
  • Woon je er zelf in of verblijven er derden in?
  • Wat is de hoedanigheid van de inwoners?
  • Wat is de periode van bewoning of leegstand?
  • Bij seizoenverhuur : Wat is de periode van verhuur?

Sanctie?

Bij niet-indiening, laattijdige of foutieve indiening van de aangifte kan een boete van 150,00 euro per woning opgelegd worden.