Skip to main content

Als zelfstandige moet u voorafgaand aan de uitvoering van een overeenkomst vaak al bepaalde kosten maken. Door een voorschot te vragen, zijn deze voorafgaande kosten (gedeeltelijk) gedekt. Bovendien bent u u op die manier reeds zeker van een gedeeltelijke betaling van uw factuur. Het vragen van voorschotten is dus zeker interessant, maar kan u zomaar en altijd voorschotten vragen en zijn er grenzen die u moet respecteren? 

Voorschotten 

In principe kan u altijd voorschotten vragen, zowel ten aanzien van particuliere klanten, als ten aanzien van professionele klanten. Er is namelijk geen enkele wet die het vragen van voorschotten verplicht, noch verbiedt.  

Het vorderen van een voorschot kan namelijk wel niet eenzijdig. U dient dit namelijk wel uitdrukkelijk op te nemen in uw overeenkomst met de klant. 

Bedrag 

Aangezien er geen wet hierover bestaat, zijn er dus ook geen wettelijke bovengrenzen. Hoeveel u uiteindelijk kan vragen, is een kwestie van onderhandelen met de klant. 

Echter is hier wel één uitzondering op, namelijk de Wet Breyne. 

Wet Breyne 

De Wet Breyne is een wet die de rechten van kopers van woningen beschermt. Deze wet is van toepassing op de verkoop van woningen en appartementen die nog gebouwd moeten worden of in aanbouw zijn. De wet biedt uitgebreide bescherming aan kopers door duidelijke contractuele verplichtingen en garanties op te leggen aan verkopers en aannemers. 

De Wet Breyne voorziet als enige uitzondering in een wettelijke voorschotregeling. Bij het sluiten van het contract mag het voorschot niet hoger zijn dan 5% van het totale bedrag van het contract.