Skip to main content

Vennootschappen, bedrijfsleiders, eenmanszaken of meewerkende echtgenoten hebben er vanaf dit jaar nog meer belang bij om vooraf belastingen te betalen. De belastingverhoging voor wie dat niet doet, stijgt dit jaar naar 9 procent. Door deze stijging is het nog belangrijker geworden om voldoende vooraf te betalen. 

Eenmanszaken 

Deadlines 

Doorheen het kalenderjaar zijn er 4 vastgestelde termijnen waarbinnen u een voorafbetaling kan uitvoeren. 

  Uiterste betaaldatum 
VA 1  11 april 
VA 2  10 juli 
VA 3  10 oktober 
VA 4  20 december 

Let op, dit zijn de uiterste datums waarop de betaling ten laatste op de rekening van de fiscus moet staan. Wordt uw betaling pas net ná die vervaldag verwerkt, dan wordt de voorafbetaling automatisch toegekend aan het volgende kwartaal. 

Belastingvermeerdering 

Door op tijd voldoende voorafbetalingen te doen, voorkomt u een belastingvermeerdering. Sinds aanslagjaar 2025 is het tarief van die vermeerdering verhoogd tot 9,00% (4,50% aanslagjaar 2024)  

Eerst wordt er een vermeerdering (9%) berekend om nadien de voordelen die horen bij de gedane voorafbetalingen hiervan af te trekken.  

Berekening belastingvermeerdering : De belastbare basis is 106% van de verschuldigde belasting. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het tarief van de belastingvermeerdering (9,00%). Het saldo van de belastingvermeerdering wordt vervolgens beperkt tot 90%. Als het bekomen resultaat lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 100,00 euro, dan wordt de vermeerdering kwijtgescholden. 

  Voordelen voorafbetalingen 
VA 1  12,00% 
VA 2  10,00% 
VA 3  8,00% 
VA 4  6,00% 

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (9,00%). Als u genoeg voorafbetalingen gedaan hebt, heffen de voordelen die daarbij horen de vermeerdering dus volledig op. Als u te veel voorafbetalingen gedaan hebt, waardoor ze niet allemaal op de belasting aangerekend konden worden, dan betalen we dat overschot terug. 

Bonificatie 

Heeft u zich in de laatste drie jaar voor de eerste keer gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kunt u een bonificatie of belastingvermindering krijgen, indien u een voorafbetaling uitvoert. 

De hoogte van deze bonificatie is terug afhankelijk van de termijn waarbinnen u een voorafbetaling uitvoert. 

  Bonificatie 
VA 1  6,00% 
VA 2  5,0% 
VA 3  4,00% 
VA 4  3,00% 

Vennootschappen  

Deadlines 

Afhankelijk van hoe uw boekjaar loopt, zijn er 4 vastgestelde termijnen waarbinnen u een voorafbetaling kan uitvoeren. 

  Uiterste betaaldatum 

(boekjaar = kalenderjaar) 

Uiterste betaaldatum 

(boekjaar ≠ kalenderjaar) 

VA 1  11 april  10e dag 4e maand 
VA 2  10 juli  10e dag 7e maand 
VA 3  10 oktober  10e dag 10e maand 
VA 4  20 december  20e dag 12e maand 

Let op, dit zijn de uiterste datums waarop de betaling ten laatste op de rekening van de fiscus moet staan. Wordt uw betaling pas net ná die vervaldag verwerkt, dan wordt de voorafbetaling automatisch toegekend aan het volgende kwartaal. 

Belastingvermeerdering 

Door op tijd voldoende voorafbetalingen te doen, voorkomt uw vennootschap een belastingvermeerdering. Sinds aanslagjaar 2025 is het tarief van die vermeerdering verhoogd tot 9,00% (6,75% aanslagjaar 2024). 

Eerst wordt er een vermeerdering (9%) berekend om nadien de voordelen die horen bij de gedane voorafbetalingen hiervan af te trekken. 

  Voordelen voorafbetalingen 
VA 1  12,00% 
VA 2  10,00% 
VA 3  8,00% 
VA 4  6,00% 

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (9,00%). Als u genoeg voorafbetalingen gedaan hebt, heffen de voordelen die daarbij horen de vermeerdering dus volledig op. Als u te veel voorafbetalingen gedaan hebt, waardoor ze niet allemaal op de belasting aangerekend konden worden, dan betalen we dat overschot terug. 

Bonificatie 

Vennootschappen hebben nooit recht op een bonificatie als ze te veel vooraf betaald hebben. 

Rekenvoorbeeld

Stel dat u 10.000 euro belastingen zou moeten betalen. Als u geen voorafbetalingen doet, dan bedraagt de belastingvermeerdering 900 euro (10.000 x 9%). 

Doet u een voorafbetaling tijdens de eerste of een tweede termijn, dan wordt de belastingvermeerdering kwijtgescholden door de voordelen. 

Vanaf de voorafbetaling in de derde termijn bedraagt het voordeel slechts 800,00 euro waardoor er een verhoging is van 100,00 euro. Bij een voorafbetaling in de vierde termijn is er slechts een voordeel van 600,00 euro en dus een verhoging van 300,00 euro. 

  VA 1  VA 2  VA 3  VA 4 
Belasting  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000 
Belastingvermeerdering € 900  € 900  € 900  € 900 
Belastingvermindering door voorafbetaling  € 1.200  € 1.000  € 800  € 600 
Verhoging  + € 0  + € 0  + € 100  + € 300 
Te betalen belasting  € 10.000  € 10.000  € 10.100  € 10.300