Skip to main content

Maanden of jaren na bouwwerken kunnen er soms gebreken opduiken. Maar hoelang blijft u aansprakelijk voor ernstige gebreken? 

Wat? 

De tienjarige aansprakelijkheid houdt in dat aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs, ontwerpers en verkopers gedurende tien moeten instaan voor de gebreken aan het bouwwerk of aan één van de hoofdbestanddelen daarvan die de stevigheid in het gedrang brengen. 

Om hen op grond van de tienjarige aansprakelijkheid verantwoordelijk te kunnen houden, moet er in hoofde van hen een fout worden vastgesteld :  

 • Ernstige gebreken die een bedreiging inhouden voor de stevigheid van het gebouw
 • Gebreken die een gebouw of groot onroerend werk aantasten dat één geheel vormt het gebouw 
 • Gebreken die het gevolg zijn van een fout van de aansprakelijke 
 • Verborgen gebreken 

Voorbeelden : 

 • Gebreken ten gevolge van de ongeschiktheid van de grond, 
 • Waterdichtingsproblemen, 
 • Ernstige lekken en breuken in de leiding van de centrale verwarming, 
 • Het wegwaaien van het dak, … 

Termijn 

De tienjarige termijn begint te lopen vanaf de definitieve oplevering (behoudens contractuele afwijkingen) en eindigt na 10 jaar of bij het faillissement van de aansprakelijke. 

Uitzonderingen :  

De tienjarige termijn blijft bestaan bij :  

 • Overlating van de zaak 
 • Bij stopzetting van de zaak 
 • Bij overlijden 
 • Bij overgang van eenmanszaak naar vennootschap