Skip to main content

Een aantal wetswijzigingen zorgen ervoor dat het belang van het tijdig indienen van de btw-aangifte is gestegen. Om uw btw-aangifte tijdig te kunnen indienen, is het dan ook van groot belang dat u tijdig de boekhouding bezorgt aan uw dossierbeheerder. 

Laattijdige btw-aangifte 

Verlengde verjaringstermijnen

Sinds 1 januari 2023 kan een laattijdige indiening van een btw-aangifte niet enkel een boete opleveren, maar ook een verlening van de verjaringstermijn. De verjaringstermijn voor laattijdige btw-aangiften is namelijk verlengd van 3 naar 4 jaar. Hierdoor heeft de belastingdienst vier jaar de tijd om de aangifte te controleren en eventuele boetes op te leggen. 

Boetes 

Een btw-aangifte die te laat wordt ingediend, resulteert in een boete van 100,00 euro per aangifte en per maand vertraging, met een maximum van 1.000,00 euro. 

Nalatigheidsintresten

Ook het tijdig betalen van de verschuldigde btw is van groot belang. De btw dient te worden doorgestort tegen de 20e van de maand volgend op het aangiftetijdvak. 

Bij laattijdige betaling worden nalatigheidsintresten aangerekend. Deze intresten zijn wettelijk bepaald en bedragen 8% op jaarbasis (kalenderjaar 2024). De intreten worden maandelijks berekend, waarbij een begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend. 

Wijziging vanaf 1 januari 2025 

Op heden bestaat er een administratieve tolerantie op de boetes waarbij de boete niet opgelegd wordt als de aangifte nog ingediend wordt vóór de tiende dag van de volgende maand. Vanaf 2025 verdwijnt deze tolerantie. Dit betekent dat boetes onmiddellijk worden toegepast bij laattijdige indiening. M.a.w. vanaf dat de btw-aangifte één dag te laat wordt ingediend, zal er een boete opgelegd worden.