Skip to main content

De taks op effectenrekeningen werd begin 2021 opnieuw ingevoerd. De aangifte hiervan moet uiterlijk 15 juli 2023 worden ingediend.

De taks op effectenrekeningen is een belasting van 0,15% die jaarlijks verschuldigd is op de effectenrekening indien de gemiddelde waarde van de rekening tijdens de referentieperiode hoger is dan 1 miljoen euro.

De referentieperiode die gehanteerd wordt, is een periode van twaalf opeenvolgende maanden. De periode start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

Wie valt onder de belasting?

De taks op effectenrekeningen geldt voor elke rijksinwoner die in het bezit is van een effectenrekening, als ook voor elke niet-rijksinwoner die een effectenrekening heeft bij een in België gevestigd tussenpersoon.

Indienen van de aangifte

Normaliter dient de titularis van de effectenrekening niet zelf de aangifte in te dienen, tenzij …

Wanneer u een buitenlandse effectenrekening heeft bij een niet-Belgische tussenpersoon zonder Belgische vertegenwoordiger, dan moet u zelf instaan voor de aangifte en de betaling van de jaarlijkse taks.

De aangifte dient te gebeuren op papier en moet per post worden opgestuurd naar de FOD Financiën tegen 15 juli 2023.